NAUKĘ   PŁYWANIA   PROWADZIMY  OD  1995r
DLA  WSZYSTKICH  GRUP  WIEKOWYCH

w  grupach ( 3-6)   i   indywidualnie

      NAUKA                       DOSKONALENIE                  ZAJĘCIA

                                           OD PODSTAW           STYLI   PŁYWACKICH        DLA DOROSŁYCH

           Basen Politechniki Gdańskiej

        ( PON, ŚR, CZ, PT, SOB )

        Basen CHełm ( WT , SOB )

       Basen Orunia ( CZ )

         Basen Osowa ( CZ 17.20-20.40 , PT 17.20-20.40 )

         Basen Energetyk ( WT )

Zapisy tel. 501 501 960 lub przez formularz

Prowadzimy zajęcia w małych grupach:

na małym basenie ( nauka od podstaw od 4 do 12 lat ),

na dużym basenie ( doskonalenie wszystkich technik pływackich dzieci, młodzież i dorośli )

Zapraszamy na indywidualną i grupową naukę pływania w każdym przedziale wiekowym

Program nauki pływania jest dostosowany do wszystkich poziomów pływania

  

Aqua Szkoła Pływania ...

... to doświadczeni instruktorzy i profesjonalne obiekty do nauki pływania. Na lekcje pływania zapraszamy dzieci początkujące, jak i dzieci oswojone z wodą oraz dzieci posiadające podstawowe umiejętności pływackie. Program nauczania dla dzieci jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: Harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

obejrzyj nasze obiekty

 

Odwiedź nas na portalach społecznościowych

KONTAKT

 

AQUA Centrum Rekreacyjno Sportowe

80-398 Gdańsk ul. Obrońców Wybrzeża 5/111
GSM 602 13 20 20
GSM 501 501 960
e-mail: info@aqua.gda.pl