Regulamin

 

ZALECENIA KIEROWNICTWA WSZYSTKICH PŁYWALNI W CZASIE

PANDEMII:

 

- prośba o zachowanie 1,5 m dystansu , nie dotyczy osób z tego samego gospodarstwa domowego

- prośba o chodzenie w maseczka, bądź przyłbica do momentu wejścia do szatni.

- brak możliwości przebywania w holu (przesiadywania, jak również na hali basenowej) - do minimum ograniczyć czas spędzony
  na pływalni, po skończonych zajęciach, jak również przed nimi.

- oczywiście w przypadku zaobserwowania u dzieci objawów jakichkolwiek infekcji obowiązuje zakaz uczestnictwa w zajęciach
  i przebywania na pływalni.

REGULAMIN   SZKÓŁKI   PŁYWACKIEJ   "A Q U A"

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie na pierwszych zajęciach    
    karnetu semestralnego
lub wpłacenie pierwszej raty za 10 lekcji wg. obowiązującego     
    cennika.

2.Druga rata jest płacona na 8 zajęciach. Karnet na II semestr jest kupowany na 
   przedostatnich zajęciach I semestru.

3. Przed każdym wejściem należy okazać karnet i pozostawić go w recepcji pływalni 
    w zamian za kluczyk do szatni.

4. Wejście następuje nie wcześniej niż 15 min przed oznaczoną godziną na karnecie 
    i kończy się 10 min po tej godzinie.

5. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość 
    zajęć, które już się odbyły, ale nie ma możliwości zakupu karnetu w ratach.

6. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu 
    zajęć przedstawionego przez szkołę AQUA    

7. Uczestnicy zajęć w grupach od 2 do 7 osób zostają zakwalifikowani na odpowiedni 
    poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i kierownictwo C.R.S. 
    AQUA

8. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.

9. Zajęcia nieodwołane traktujemy jako odbyte.

10. Zajęcia można odwołać minimum 1 dzień wcześniej do godz 18.00 na
    info@aqua.gda.pl lub sms na 501 501 960 ( dotyczy tylko karnetu semestralnego )

NA CZAS PANDEMII ZAWIESZAMY ODRABIANIE ZAJĘĆ NA WSZYSTKICH PŁYWALNIACH

11. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można po wcześniejszym 
      uzgodnieniu z trenerem odrobić w innym terminie w bieżącym semestrze.

12. Na każde 8 tygodni zajęć objętych karnetem przysługuje jedno odwołanie. W całym 
      semestrze można odrobić zajęcia maksymalnie 2 razy.

13. Nie gwarantujemy , że zajęcia indywidualne odrabiane będą w pojedynkę , 
      z zasady takie lekcje będą odrabiane w grupie na tym samym poziomie.

14. W przypadku długotrwałej choroby istnieje możliwość zwrotu pieniędzy przy rozliczeniu 
      odbytych lekcji wg stawki jak za pojedyncze wejścia.

15. Szkoła Pływania AQUA zastrzega sobie prawo do: 
    - łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu 
      odrobienia odwołanych zajęć 
    - zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów,

16. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkółki AQUA lub pływalni będzie można odrobić, 
      lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.

17. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione 
      w szatni i na pływalni.

18. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego 
      przeznaczonych 
(nie wolno wchodzić na teren pływalni),

19. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.

20. Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni na której odbywają się zajęcia.