U W A G A !!!

Z A P I S Y na semestr zimowy 2019/2020

 
Celem rezerwacji miejsca w semestrze zimowym jest wpłata zaliczki 100 zł od dziecka do 31.08.2019r. na konto.

 

Santander 34 1090 1098 0000 0000 0907 5059

Z dopiskiem imię, nazwisko, godzina i dzień zajeć kursanta.

 

Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją


  Od września zapraszamy na nowy obiekt

Pływalnia Orunia na ul. Smoleńskiej 6/8

CZWARTKI  19.20 i 20.00

  SOBOTY   11.40 i 12.20
 


 

 

Aqua Szkoła Pływania ...

... to doświadczeni instruktorzy i profesjonalne obiekty do nauki pływania. Na lekcje pływania zapraszamy dzieci początkujące, jak i dzieci oswojone z wodą oraz dzieci posiadające podstawowe umiejętności pływackie. Program nauczania dla dzieci jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: Harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

obejrzyj nasze obiekty

 

Odwiedź nas na portalach społecznościowych

KONTAKT

 

AQUA Centrum Rekreacyjno Sportowe

80-395 Gdańsk ul. Olsztyńska 3c/130
GSM 602 13 20 20
GSM 501 501 960
e-mail: info@aqua.gda.pl