ŻYCZYMY  ZDROWYCH  SŁONECZNYCH   I BEZPIECZNYCH  WAKACJI


ZAPISY 2022/2023

Celem rezerwacji miejsca w semestrze zimowym 2022/2023 jest wpłata zaliczki 200 zł od osoby na konto

Santander 34 1090 1098 0000 0000 0907 5059

Z dopiskiem imię , nazwisko , godzina , dzień zajeć kursanta i obiekt.

  Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją

 

OBIEKTY GOS-u ORUNIA, OSOWA , CHEŁM

ORAZ BASEN POLITECHNIKI GDANSKIEJ

  


 

ZALECENIA KIEROWNICTWA WSZYSTKICH PŁYWALNI W CZASIE

PANDEMII:

 

- prośba o zachowanie 1,5 m dystansu , nie dotyczy osób z tego samego gospodarstwa domowego

- prośba o chodzenie w maseczka, bądź przyłbica do momentu wejścia do szatni.

- brak możliwości przebywania w holu (przesiadywania, jak również na hali basenowej) - do minimum ograniczyć czas spędzony
  na pływalni, po skończonych zajęciach, jak również przed nimi.

- oczywiście w przypadku zaobserwowania u dzieci objawów jakichkolwiek infekcji obowiązuje zakaz uczestnictwa w zajęciach
  i przebywania na pływalni.


 


Oświadczam, że otrzymałem Subwencję Finansową od PFR 

Zajęcia  prowadzimy :

Basen Chełm               od 03.09.2022r.

Basen Osowa              od 01.09.2022r.

Basen Polit. Gda.        od 19.09.2022r.

Basen Orunia                 od 01.09.2022r.

Basen Energetyk          ..........................
  

Aqua Szkoła Pływania ...

... to doświadczeni instruktorzy i profesjonalne obiekty do nauki pływania. Na lekcje pływania zapraszamy dzieci początkujące, jak i dzieci oswojone z wodą oraz dzieci posiadające podstawowe umiejętności pływackie. Program nauczania dla dzieci jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: Harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

obejrzyj nasze obiekty

 

Odwiedź nas na portalach społecznościowych

KONTAKT

 

AQUA Centrum Rekreacyjno Sportowe

80-398 Gdańsk ul. Obrońców Wybrzeża 5/111
GSM 602 13 20 20
GSM 501 501 960
e-mail: info@aqua.gda.pl